Skov

Gjeddesdal skov

Genplanting af Gjeddesdal skov 2022

I januar 2022 har vi sat gang i et skovprojekt i den del af skoven man passerer på Gjeddesdalsvej. I forbindelse med stormen Malik i 2022, væltede mange træer og vi har desværre også måtte erkende at flere af de mange Ask-træer har askesyge (toptørre). Derfor har vi nu sat gang i en reetablering af skoven og af andre grønne kiler på ejendommen. Vi fjerner de syge træer og rydder et større areal midt i skoven.

START video

Det bedste træ er solgt til møbelproduktion, det mindre gode til brænde

Så kommer der også en del flis. – Det skal bruges til opvarmning (træ-briketter). Desuden har der været selv-skovere, som har arbejdet med de mindre træer, som også skulle væk.
I løbet efteråret går vi i gang med at genplante skoven igen. Det bliver en mere varieret beplantning af både høje og lave træer samt tæt og spredt bevoksning. Dette så skoven bliver mere naturlig og varieret. 

START video

Vi håber dermed at skabe de bedste rammer for plantevildtet, dyrene, insekterne og de mange fugle 

Vi er derfor nødsaget til at hegne nogle arealer, så vildtet ikke spiser nyplantningerne,  inden de har fået etableret sigt godt. Men indhegningen bliver kun midlertidigt.  Det berører desværre en stor del af skoven et stykke tid. I forårsmåneder er der etableret en kørevej til tung trafik. Senere kommer den gamle ”heste-sko-sti” rundt i yderkanten af skoven retur. For at frede skoven og vildtet vil der ikke anlægges spor som krydser skoven i midten. 

START video

Gjeddesdal  CVR: 4076 2914