Fakta om Gjeddesdal

GJEDDESDAL GODS

Fakta om Gjeddesdal 

I Greve Kommune, nord for Gammel Greve Landsby, ligger Gjeddesdal Gods. Godsets historie strækker sig helt tilbage til 1600-tallet, og har igennem tiden været blandt landets mest innovative og velrenommerede landbrugsbedrifter.

I dag drives godset med tilhørende herregård Barfredshøj, øvrige arealer, samt forpagtninger som et moderne og effektivt planteavlslandbrug.
AREAL

Det samlede landbrugsareal udgør ca. 600 ha. Siden 1960 har godset også tilbudt en række erhvervsudlejninger inden for handel, lager, produktion og design, distribution og transport samt afgrødehåndtering. 

NYMANN V03

Søren Nymann er i dag godsets ejer og tredje generation af Nymann-familien, og står for den daglige drift. Helena Nymann administrerer udlejningsvirksomheden.

UDLEJNING

I alt udlejer Gjeddesdal over 11.000 m2, og “huser” i dag mere end 30 forskellige virksomheder.

Gjeddesdal udlejer også diverse huse og lejligheder i Greve og Ishøj kommuner, som er tilknyttet enten Gjeddesdal eller Barfredshøj, til private lejere
LANDBRUG

Landbrugsjorden har siden januar 2019 været forpagtet bort, hvorefter familien Nymann fokuserer på udlejningsvirksomheden.