Barfredshøj

Udvikling, kreativitet og innovation i ideelle lokaler og omgivelser

Barfredshøj Herregård udgør sammen med Gjeddesdal og Benzonszdal et unikt, sammenhængende herregårdslandskab. Herregårdene er placeret i et stort, åbent, fladt og meget frugtbart landskab, som i dag er delvist fredet.

Læs om og besøg Barfredshøj Herregård

Mærk stemningen og historiens vingesus, når forfatter Mie Bernhagen i sommerhalvåret med mellemrum viser rundt på Barfredshøj Herrregård.

Minder fra Barfredshøj

Bogen, som er skrevet af Mie Bernhagen koster DKK 85,00 plus forsendelse.

Læs mere

Sommerstemning på Barfredshøj

Historien om Barfredshøj Herregård

Proprietærgården Barfredshøj er en stor gård, hvis samlede areal er på cirka 300 tønder land eller 161 hektar. Herregården ligger melllem landsbyerne Torslunde og Reerslev, cirka 25 kilometer fra København.

J. L. Barfreds gård

Barfredshøj Herregård ligger 1, 4 kilometer nord for Gjeddesdal. Gården blev oprettet i begyndelsen 1800-tallet af Gjeddesdals ejer, J.L. Barfred, som udgravede en sø i og lagde jord til en høj.I forbindelse med Barfreds fallit blev gården udskilt som selvstændig ejendom i 1819. Barfredshøj ligger på den i 1715 etablerede landsby. Landsbyen havde seks gårde og lå øst for det nuværende gårdkompleks ved et mindre vandløb, der senere løber sammen med Lille Vejleå. Barfredshøj blev placeret omtrent midt i det nye areal på 267 tønder land. Jorden er næsten overalt af højeste bonitet (bedste kulturjord) og vedligeholdt med dræning og mergling. Der hører tre landarbejderhuse og fodermesterhuset til gården. Op til gården fører en allé af bornholmsk røn, plantet i 1927. Det første Barfredshøj var en firlænget gård med stråtag.

Danmarks blomstrende have

Der blev i sin tid anlagt en frugt- og blomsterhave, foruden en køkken- og en humlehave. Dertil en asketræsplantage, i alt fem tønder land med plæner og park i engelsk stil med grusbelagte stier. Der anlagdes ydermere fiskedamme til gedder og karusser. Professor Callisen var ejer fra 1829-1838, hvor godsejer Carl Frederik August Petersen, gift med Amalie Dorph, købte gården. I 1848 opførtes en ny hovedbygning, tegnet af den berømte tyske professor G.F. Hetsch. Sønnerne Peter Henning og Jens Fredrik Sigfred og svigersønnen C.V. Barner overtog ejendommen i 1882 og det var Christen og Paula Hansen, der købte den da ret forfaldne gård i 1908. I 1911 opførtes efter brand en ny stor lade og avlsbygningerne fik nye tage, fodermesterhuset, der er tegnet af Gerhardt Poulsen, opførtes i 1917. Og i 1927 plantedes bøgetræerne på højen. 1934 en ny halv kostald. I 1944 en ny hestestald i egetræ, samt store dræningsarbejder, dertil ny sandstensterrasse og køb af en mark fra Reerslev. I 1948 fik man centralvarme med stokerfyr. 1951 forvalterbolig. 1953 ny halv kostald mod nord med roerum. 1954 transportbånd til hø og halm over kostaldene. 1961 solgtes besætningen på 100 malkekvæg og 50 ungkvæg samlet. For provenuet byggedes samme år et korntørringsanlæg med 10 siloer.

Barfredshøj bliver en del af Gjeddesdal

I 1972 modtog sønnerne Alfred og Peder Gerhardt Poulsen-Hansen gården som gave. 1973 døde Christen Hansen, 91 år, og i 1978 døde Paula Hansen 90 år. Peder Gerhardt Poulsen-Hansen og fru Anne-Lise flyttede ind som forpagtere. Samme år blev sønnerne Lars, Svend og Per medejere af Barfredshøj. Hovedbygningen renoveredes i bund og grund og frededes. Kornlagringskapaciteten øgedes med to runde siloer og tidligere magasiner blev ombygget. Gården solgtes i 1989 til familien Nymann, og drives efter 170 år igen fra Gjeddesdal.