Jagt

GJEDDESDALJAGTEN

Snepper, agerhøns og råvildt er blot nogle af dyrene i Gjeddedals skove

Områdets dyreliv udgøres af traditionelle danske vildtarter såsom fasaner, duer, snepper, agerhøns, gæs og ænder samt harer, ræve og råvildt. I godsets skove, i de anlagte remisser og habitater, har vi volierer, hvorfra der udsættes fasaner. Vi driver en bæredygtig jagt, som sikrer en sund og naturlig vildtbestand, hvor vi selv aftager det nedlagte vildt. Råvildtbestanden er i vækst, hvorfor vi har genindført jagten på råvildt i sæsonerne.

I perioder vil der ske justering, efter indhentet tilladelse, på skadevoldende vildt som fx duer, krager og gæs. I perioder vil der desuden opsættes skræmmemekanismer, som sammen med den regulerende jagt, skal minimere de skadevoldende vildts effekt på afgrøderne.

Kontakt Gjeddesdal
GJEDDESDALJAGTEN

Er der ugler i mosen og har du spørgsmål, så kontakt os

Gjeddesdaljagten

Der drives jagter på godsets jorder, men der udlejes ikke jagtarealer. Alle jagter afholdes under hensyntagen til jagtlovens anvisninger og retningslinjer og ledes af rutinerede skytter, apporterende hunde og jagtledere. Alt nedlagt vildt bliver anvendt og anskudt vildt eftersøgt til det er fundet.

 learn more

Jagten på Gjeddesdal er privat

Der drives jagter på godsets arealer, men der udlejes ikke jagtarealer. Alle jagter afholdes under hensyntagen til jagtlovens anvisninger og retningslinjer og ledes af rutinerede skytter, apporterende hunde og jagtledere.

 learn more

Jagtkalender 2024

Årets jagter er ikke i kalenderen endnu.

 learn more

Affald

Al henkastning af affald i skoven og på arealerne heromkring er ulovligt og anmeldes til politiet.

 learn more