Gjeddesdal 1822 – 1864

Danmarks første mejeri

I 1822 overtog Valentiner-slægten godset. Heinrich Valentiner blev kendt for at etablere Danmarks første mejeri i 1829. Valentinerfamilien var i alle generationer foregangsmænd i dansk landbrug. Det var Valentinerfamilien der startede mejeriproduktion på et lille vandmejeri på godset, hvorfra der blev leveret mælk, ost og smør til det storkøbenhavnske marked. Det gamle vandmejeri findes stadig på godset.

Det gamle vandmejeri

Hans søn Adolph Valentiner var den første, der merglede og gennemdrænede sine jorde med teglrør i 1848 og derved øgede udbyttet væsentligt. Han fremlagde sine produktionsregnskaber til offentlig skue som en af de første og var med til at starte Tune Landboskole. Allerede i 1864 opfordrede han egnens bønder til at slå sig sammen i fællesmejerier.

Valentiner skummer fløden

Tredje generation af Valetiner-slægten, Heinrich Nicolai Valentiner var initiativtager til Danmarks første vandmejeri i 1868. På godsets matrikel står en lille bygning tilbage fra dette vandmejeri. Også verdens første mælkecentrifuge kørte på Gjeddesdal Gods – i 1876. Danmarks første vandmejeri blev bygget på Gjeddesdal gods i 1868. Vandet kølede mælken så fløden hurtigt steg op til overfladen.

Ismejeriet får vokseværk

Folk fra nær og fjern valfartede til mejeriet, der blev til inspiration for hele mejeriudviklingen i Danmark. I 1871 fik Tune Landboskole et vandmejeri, så elever både fra egnen og hele landet kunne lære mejeridrift, der byggede på den nyeste viden. En videreudvikling af vandmejeriet var ismejeriet, som med betydelig opsigt blev introduceret i Danmark omkring 1873.

Maglekilde–centrifugen

H.N. Valentiner var med til at udvikle moderne produktionsmaskinerier til færdigbehandling af mejeriprodukterne. Han var med til at udvikle den kendte Maglekilde-centrifuge.