Gjeddesdal 1710 – 1774

Greve Hospital

Greve Hospital, der i dag står på Frilandsmuseet, blev opført i 1710, som en stiftelse af Godsejerparret Margrethe Gjedde og Holger Vind på godset Gjeddesdal. Af renterne på summen 3500 rigsdaler skulle der opføres og drives et hus for sognets fattige og invalide, som ikke havde mulighed for at forsørge sig selv. Præsten skulle administrere husets og dets drift.Huset var delt i 7 lejligheder, som man kunne få tildelt, hvis man havde behov. De var gennem tiden beboet af enlige mødre, syge og gamle eller invalide. Beboerne har levet af en smule dagleje, husflid eller almisser.

Den nationale armod

Fra begyndelsen af 1800-tallet stiger armoden på landet. De store jordreformer tilgodeser især fæstebønder og selvejerbønder på større gårde, mens antallet af husmænd og Jordløse landarbejdere vokser. I løbet af 1800-tallet kom der mere pres på fattighuset, og i de små lejligheder med to rum kunne der godt bo flere forskellige familier på en gang. Læs mere: Nationalmuseets hjemmeside

Tune Landbrugsskole

Godsets historie fortsatte senere gennem familien Benzon frem til 1761, og fra den tid eksisterer der stadig bygninger som er i dagligt brug i dag. I 1774 overtog Michael Wulff Giøe Gjeddesdal, og med ham skete der en egnsudvikling, som stadig er tydelig og markant på hele egnen. En af de mest kendte milepæle knyttet til M.W.G. er Tune Landbrugsskole, som i dag er kursusvirksomhed. Gennem skolens mere end 140 årige historie har utallige unge landmænd fået en videre uddannelse, og Tune Landboskole kom gennem årene til at betyde meget for landbruget, andelsbevægelsen og den moderne mejeridrift.