Gjeddesdal 1660 – 1676

Et stykke danmarkshistorie

Historien om Gjeddesdal trækker tråde tilbage til 1600-tallet, og tager sit udspring i nabolandet, Sverige, i 1660. Historien om Gjeddesdal Gods begynder 1660, da danske herremænd, der ikke ville sværge den svenske Kong Karl Gustav X troskab, måtte fly Sverige.

En kærlighedshistorie

Således måtte den danske herremand, Holger Vind og dennes hustru, Margrethe Gjedde, forlade Gjeddesholm i Skåne, og efter mageskifter og jordsammenlægninger, blev Gjeddesdal en realitet i 1672.

Margrethe Gjeddes gods

I 1676 blev Greveegnens eneste gods anerkendt som adelig sædegård. I årene forinden havde storgodsejer Holger Vind opkøbt bondegårde omkring de jorde, han havde erhvervet til gården Pårup. Og i 1672 byggede han en ny hovedgård, som han gav navnet  Gjeddesdal efter sin kone Margrethe Gjedde, der var datter af rigsadmiral Ove Gjedde.