Skov

Gjeddesdal Gods

VÆRD AT VIDE OM GJEDDESDALS SKOVE

Nyd vores skove i respekt for dyrelivet og andre gæster

Vis hensyn over for andre brugere af skoven. Skoven er levested for mange dyr og fugle. De lever i skoven og bliver nemt skræmte og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du derfor bevæge dig roligt. Når dyrene yngler skal man være særligt opmærksom og forsigtig. Og ser du et rådyrlam eller andre dyreunger må du aldrig røre ved dem. Gå videre, så dyrets mor vil nærme sig det igen.

JAGT

Skovregler

Al henkastning af affald i skoven og på arealerne heromkring er ikke tilladt og politimeldes. Vis hensyn over for andre brugere af skoven. Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De lever i skoven og bliver nemt skræmte og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du bevæge dig roligt. Når dyrene yngler skal man være ekstra forsigtig. Hvis du finder et rådyrlam eller andre dyreunger må du aldrig røre ved det. Gå videre, så dyrets mor kan komme hen til det igen.

Affald

Al henkastning af affald i skoven og på arealerne heromkring er ikke tilladt og politimeldes.

Hunde

Hunde er velkomne, men SKAL være i snor. Overtrædelse  medfører bortvisning.

Tilladelser

Mange gruppearrangementer kræver tilladelse, uanset om skoven er offentlig eller privat. Spørg hellere en gang for meget.

Fotografering

Fotografering af ejendommene er ikke tilladt, uden ejers forudgående tilladelse.

Gjeddesdals skove

Cirka 30 hektar af godsets jorder udgør skovbrug, primært med løvtræer. I skoven ses fx ask, eg, ahorn og bøg. Dele af skoven er nyplantet hovedsageligt med løvtræer efter det store stormfald i 1999. Skoven drives som konventionel skovdrift. Godsets eget personale varetager vedligeholdelsen af skoven, men særlige aftaler om selvskovning kan indgås.

Når du besøger vores skove

I private skove, må man IKKE smide affald i og omkring området ved skoven. Det er tilladt at opholde sig i skoven fra kl. 7.00 om morgenen til solnedgang. Du må kun gå på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Ridning kræver særlig tilladelse. Kontakt skovens ejer herom. Det er ikke tilladt at skære eller klippe i træer og bevoksning ej heller at  grave planter op eller fjerne beplantning, indsamle svampe, nødder, frø, kogler, bær fra skovbunden, mos, lav, grene og kviste (undtagen grangrene til juledekorationer og lignende), blomster og urter til eget brug – men kun hvad man kan nå fra veje og stier.

Adgangsforhold til Gjeddesdals skove

Det er tilladt at være i skoven fra kl. 7 om morgenen til solnedgang. Det er kun tilladt at gå på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Ridning gennem skoven kræver forudgående tilladelse. Kontakt skovens ejer herom.

Fotografering. Når den store dag skal foreviges i smukke rammer…

Fotografering på Gjeddesdal

Vi tilbyder ikke fotografering, men det koster ikke noget at blive fotograferet på Gjeddesdals jorde. Dato og tid skal aftales, hvorefter vi sender information og retningslinjer og lidt praktik, som brudepar og andre fotolystne skal være opmærksomme på.

Billederne anvendt på gjeddesdal.dk er private fotos, samt billeder taget af Michael Dyrberg, michael dyrberg fotografi og Christina Hauschildt.

Helena Nymann

Information om fotografering